Reklama

Niedziela Łódzka

Abp Ryś: święty Józef był przełożonym wcielonego Boga, a Jezus w tym posłuszeństwie umiał wzrastać!

- Życzę wszystkim, by praca nigdy nie byłą miejscem, gdzie się ucieka od domu. Oby dom był przestrzenią tak twórczą, jak twórczą jest przestrzeń pracy. Największą twórczością w życiu człowieka jest wychowanie drugiego, wychowanie potomstwa. – mówił abp Grzegorz.

2020-03-19 12:58

[ TEMATY ]

abp Grzegorz Ryś

Ks. Paweł Kłys

19 marca, to w kalendarzu liturgicznym uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dla Archidiecezji Łódzkiej to jeszcze jeden tytuł do świętowania, ponieważ św. Józef jest też patronem Kościoła Łódzkiego. Do tego patronatu nawiązał w swojej homilii ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który przewodniczył porannej Mszy świętej transmitowanej z kaplicy prywatnej domu biskupów łódzkich.

- Kiedy pierwszy biskup łódzki - Wincenty Tymieniecki – wybierał świętego Józefa na patrona nowopowstałej diecezji to myślę, że czynił to dla tego powodu, że ta diecezja była diecezją robotników. Tak jak Łódź wybuchłą z przemysłu włókienniczego, tak ta diecezja wyrosła z ludzi pracy. Tak więc patronat Józefa wydaje się być najlepszym z możliwych. Józef wiele nas może nauczyć jeżeli chodzi o ludzką pracę! – zaznaczył łódzki pasterz.

Odwołując się do Łukaszowej ewangelii opowiadającej o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni ksiądz arcybiskup zauważył, że - ta ewangelia pokazuje podwójną harmonię, nie tylko pomiędzy pracą, a domem, ale również pomiędzy świątynią, a domem. Ci, którzy wędrują co roku do świątyni, oni potrafią ze swojego domu uczynić świątynię. Świątynię w której ich syn wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. – dodał kaznodzieja.

Reklama

- Wymagamy nieraz od ludzi posłuszeństwa. Mnie ludzie przyrzekają posłuszeństwo. Dwa razy do roku kilku mężczyzn klęka przede mną i składa przyrzeczenie posłuszeństwa zobaczcie co to znaczy? Ta relacja ma polegać na tym, że oni w tym posłuszeństwie mają wzrastać. Ale to się tak wcale nie musi dziać! Może być tak, że ja w taki sposób wymagam posłuszeństwa, że inny wcale w tym nie rośnie, tylko jest przetrącony i ograniczony. Trzeba nam podziwiać Józefa, bo jest przełożonym kogoś, kto jest większy od niego. On był przełożonym wcielonego Boga, a Jezus w tym posłuszeństwie umiał wzrastać. – tłumaczył celebrans.

Archidiecezja Łódzka jest jedną z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona diecezją 10 grudnia 1920 przez papieża Benedykta XV, archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Jan Paweł II 24 lutego 2004 ustanowił metropolię łódzką, w skład której wchodzi archidiecezja łódzka i diecezja łowicka

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Ryś: teraz jest czas łaski - Rekolekcje dla Łodzi 2020 #3

2020-04-08 08:18

[ TEMATY ]

abp Grzegorz Ryś

ks. Paweł Kłys

- Kochajcie Kościół taki, jaki jest. Kochajcie Kościół taki, jaki jest w swoim grzechu, jaki jest w swojej słabości. Siebie samych nazywajcie Kościołem. Utożsamiajcie się z Nim. Wtedy Pan was pośle do świata. – mówił abp Ryś w trzecim dniu Rekolekcji dla Łodzi, które w tym roku są transmitowane on-line na stronie Archidiecezji Łódzkiej.

W homilii podczas Eucharystii, odnosząc się do II pieśni cierpiącego Sługi Jahwe z pierwszego czytania, abp Ryś zauważył, że Bóg chce nas pocieszyć, a my wszyscy oczekujemy tej pociechy od Boga. – Pociecha, pokrzepienie, bierze się w naszym życiu z tego, że nie jestem sam, że staje przy mnie ktoś, kto jest mocny, kto może brać mnie w obronę, na kim mogę się oprzeć. – podkreślił łódzki pasterz.

Zwrócił również uwagę na to, że Bóg nadając imię Słudze Jahwe, nadał Mu imię Izrael – Lud Boga. - Macie tak na imię? Macie na imię Kościół? Jestem Kościołem, to nie znaczy, że chodzę do Kościoła, ale to oznacza, że jestem Nim, tworzę Go, buduję Go, biorę za Niego odpowiedzialność, identyfikuję się z Nim do samego końca. Twoje imię jest Izrael. Twoje imię jest Kościół. Kiedy utożsamię się z Kościołem, wówczas mogę zostać posłany do świata. – zaznaczył kaznodzieja.

Po zakończeniu Eucharystii abp Ryś wygłosił konferencję w ramach Rekolekcji dla Łodzi. Tym razem rozważanie oparte zostało o 2 List do Koryntian (2 Kor. 5. 17- 6.2.) i podzielone zostało na dwie części ukazujące dwa dary Boga.

- Bóg w Chrystusie pojednał nas ze sobą. – Zostaliśmy pojednani przez Chrystusa, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Bóg kocha swoich nieprzyjaciół – Bóg kocha mnie. A kiedy jestem Jego nieprzyjacielem, otrzymuję od Boga ofertę już dokonanego pojednania. Bóg wybacza, kiedy ja jeszcze nie mam ochoty na żal, kiedy nie mam najmniejszej ochoty na nawrócenie, to On mnie jedna ze sobą przez krew swojego Syna. To jest miłość bezwarunkowa, to jest oferta dla mnie! – podkreślił.

- Bóg zlecił nam posługę jednania. - Posługa jednania jest zlecona całej wspólnocie wierzących- napisał Jan Paweł II. We wspólnocie wierzących - w szczególny sposób – posługa jednania jest zlecona apostołom – Jezusowym wysłannikom. Żeby było jasne, to co mówię nie jest przeciwko sakramentalnej spowiedzi i posłudze księży w Kościele, ale też nie jest tak, że całe dzieło jednania, jakie dokonuje Bóg i ofiaruje człowiekowi w Jezusie Chrystusie, jest wyłącznie zebrane w tym kanale łaski jakim jest życie sakramentalne w Kościele. Czy my wypełniamy posługę jednania jako Kościół, jako cała wspólnota wierzących? – pytał łódzki pasterz.

Przed zakończeniem – łódzki pasterz zachęcił wszystkich uczestniczących w rekolekcjach, aby – nie mogąc uczestniczyć fizycznie w sakramencie pokuty przed świętami – przez medytację nad swoimi grzechami i modlitwę wzbudzili w sobie doskonały żal za grzechy oraz przyjęli łaskę odpustu zupełnego, którego Ojciec Święty Franciszek udzielił wszystkim na czas trwania pandemii.

Dziś czwarty i ostatni dzień tegorocznych wielkopostnych Rekolekcji dla Łodzi. Msza święta transmitowana on-line na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz stronie www.archidiecezja.lodz.pl już o godz. 18:30, a po jej zakończeniu ostatnia nauka rekolekcyjna.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Krajewski prosi dostojników kościelnych o jałmużnę na walkę z koronawirusem

2020-04-07 13:33

[ TEMATY ]

kard. Krajewski

Grzegorz Gałązka

Jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski poprosił kardynałów, arcybiskupów, biskupów i prałatów towarzyszących papieżowi podczas publicznych liturgii, by złożyli ofiarę pieniężną na rzecz walki z koronawirusem. Duchowni ci tworzą tzw. Cappella Pontificia.

W nocie opublikowanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej polski hierarcha przypomniał, że „z powodu pandemii COVID-19 celebracje liturgiczne pod przewodnictwem Ojca Świętego będą w Wielkim Tygodniu przeżywane bez obecności tych, którzy na mocy motu proprio «Pontificalis Domus» tworzą Cappella Pontificia”. Dlatego prosi ich, by okazali łączność z Biskupem Rzymu poprzez wspomożenie cierpiących jałmużną - ofiarą pieniężną, o której konkretnym przeznaczeniu zadecyduje papież.

Cappella Pontificia złożona jest z duchownych, którzy uczestniczą w papieskich celebracjach liturgicznych w szatach liturgicznych lub związanych ze swą godnością i urzędem. Są to: kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi stojący na czele dykasterii Kurii Rzymskiej, wicekamerling Kościoła, sekretarze Kongregacji, regens Penitencjarii Apostolskiej, sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, szefowie papieskich rad i papieskich komisji, opat z Monte Cassino, opaci generalni kanoników regularnych i zakonów mniszych, przełożeni generalni (lub prokuratorzy) zakonów żebraczych, prałaci audytorzy Trybunału Roty Rzymskiej, członkowie kapituł trzech bazylik papieskich: św. Piotra, św. Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej, proboszczowie parafii rzymskich.

CZYTAJ DALEJ

Radni PiS przeciwni podwyżkom

2020-04-08 13:07

Agnieszka Bugała/Niedziela

Rynek we Wrocławiu

Miejscy radni z klubu PiS złożyli interpelację w sprawie podwyżek czynszów mieszkań.

Dziś (8 kwietnia) przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbył się krótki briefing prasowy zorganizowany przez radnych z klubu PiS.

Michał Kurczewski, szef klubu PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia poinformował o interpelacji, którą radni PiS skierowali do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. W piśmie radni proszą, aby gmina Wrocław zrezygnowała z zaplanowanych na rok 2020 podwyżek czynszów mieszkań

należących do spółki miejskiej TBS Wrocław oraz mieszkań w ramach zasobu

komunalnego Gminy Wrocław.

Oto pełny tekst interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. dnia 22 lutego 2019 r.,

Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), wypełniając obowiązek działania dla dobra gminy i jej

mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o rezygnację z zaplanowanych na rok 2020 podwyżek czynszów mieszkań należących do spółki miejskiej TBS Wrocław oraz mieszkań w ramach zasobu komunalnego Gminy Wrocław.

W roku 2020, od pierwszego lipca, mają wzrosnąć czynsze najemców TBS Wrocław –

stawka ta urośnie aż do kwoty 15,90 zł za metr kwadratowy. Z kolei w mieszkaniach

komunalnych od pierwszego czerwca czynsz wrośnie z 7,60 zł na 8,40 zł na metr kwadratowy.

Trudno w obecnej chwili ocenić ostateczny rozmiar szkód wywołanych przez epidemię

koronawirusa, natomiast pewne jest, że dokona spustoszeń w portfelach wielu mieszkańców

Wrocławia. Znaczący wzrost kwot płaconych na czynsz może tylko dodatkowo pogłębić

problemy finansowe wrocławian. Plan zakładający co najmniej kilkudziesięcio-złotowe

podwyżki na mieszkanie w roku 2020 powinien zostać zrewidowany i odłożony w czasie.

Należy wskazać, że w maju 2020 rosną już opłaty za wodę i ścieki. W bieżącym roku

prawdopodobny jest także znaczący wzrost opłat za odbiór śmieci.

Z poważaniem,

Michał Kurczewski

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję