Reklama

Niedziela Łódzka

Znak zwycięstwa

14 września Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

2020-09-09 11:45

Niedziela łódzka 37/2020, str. I

[ TEMATY ]

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Marek Kamiński

Uczestnicy uroczystości Sierpnia ’80 przy pomniku krzyża wyrastającego z ziemi

Uczestnicy uroczystości Sierpnia ’80 przy pomniku krzyża wyrastającego z ziemi

Jest ono związane z odnalezieniem przez św. Helenę drzewa krzyża, na którym umarł Chrystus, oraz z poświęceniem bazyliki ku jego czci w Jerozolimie w 335 r. Istotą tego święta jest tajemnica krzyża w życiu chrześcijanina, pojmowanego zwłaszcza jako narzędzie zbawienia.

Pełna treść tego i pozostałych artykułów z NIEDZIELI 37/2020 w wersji drukowanej tygodnika lub w e-wydaniu .

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Umocnieni na drodze zbawienia

2020-09-14 20:58

[ TEMATY ]

Częstochowa

bierzmowanie

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Beata Pieczykura/Niedziela

– Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, próżne byłoby nauczanie, próżna byłaby modlitwa, bo bez adresu. Dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy obdarowali Jego miłością, którą trzeba potwierdzić w mocy Ducha Świętego – mówił abp Wacław Depo w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zobacz zdjęcia: Umocnieni na drodze zbawienia

W tej wspólnocie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego wieczorna modlitwa tradycyjnie już rozpoczęła się w kościółku Pana Jezusa Konającego przy Rynku Wieluńskim. Następnie wyruszyła procesja do świątyni, gdzie Mszy św. z obrzędem udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży przewodniczył oraz homilię wygłosił abp Wacław Depo. – Młodzi ludzie odpowiedzialnie i w sposób wolny opowiedzieli się po stronie Chrystusa – podkreślił kaznodzieja oraz przypomniał, że kościół jest wspólnotą, która potrzebuje darów Ducha Świętego. Stąd ważne jest spotkanie ze Słowem Bożym, które dokonuje się przez sakramenty, osobistą lekturę Pisma Świętego czy katechezę i jest warunkiem wejścia w głąb Kościoła. Kościoła będącego wspólnotą ludzi z Bogiem i między sobą. Dziś nie wystarczy być przyznającym się wyznawcą – mówił metropolita częstochowski. Dlatego trzeba prosić o dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej.

Do bierzmowanych abp Depo mówił, że po wyjściu z kościoła powinni stać się świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Stąd przypominał im za św. Janem Pawłem II, że „nie na życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę. Pamiętajcie o tym w swoich wyborach”. – Kościół nigdy nie zgodzi się na wolną miłość, na eutanazję i na aborcję, bo Bóg jest źródłem życia i tylko On wezwie nas do życia przez śmierć. To nie chodzi o strach, o lęk przed Bogiem, bo On wysłał swojego Syna, by świat zbawić człowieka, każdego z nas. Dlatego potrzeba nam darów Ducha Świętego na każdy odcinek naszego życia i naszego powołania i naszej drogi. Przypomnijcie sobie o tym w dniu, gdy będzie stawać wobec trudnych wyborów – z mocą powiedział metropolita częstochowski.

– To jest wspólnota ludzi na drodze zbawienia. Staramy się, idziemy, modlimy, przeciwstawiamy się grzechowi, idziemy drogą zbawienia – zapewnił proboszcz ks. prał. Andrzej Sobota w licznej wspólnocie, którą tworzyli m.in. kapłani, osoby życia konsekrowanego, klerycy, Bractwo Krzyża Świętego, Rycerze Kolumba,

Liturgiczna Służba Ołtarza, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Ruch Światło-Życie, Oaza Dzieci Bożych rodziny, dzieci, młodzież.

Rodzice bierzmowanych wiedzą, jak wielki dar przyjęły ich dzieci, który jednoczenie stanowi zadanie. Zapewniają, że ich dzieci „pragną poznawać, umacniać wiarę i według jej reguł kształtować swoje życie”.

Młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, z radością i dumą po uroczystości stwierdziła: – Dziś wielki dzień. Dziś zostaliśmy namaszczeni świętym olejem, aby świadomie potwierdzić naszą przynależność do katolickiej wspólnoty. Kuba, który cieszy się, że ten udało się przyjąć w tym roku, powiedział „Niedzieli”: – Sakrament bierzmowania pomoże mi lepiej przygotować się do dalszego życia, dorosłego życia, i ma znaczący wpływ na naszą przyszłość.

CZYTAJ DALEJ

Watykan nie wyraża zgody na wspólnotę eucharystyczną katolików i protestantów

2020-09-21 12:25

[ TEMATY ]

Watykan

Adobe Stock

Watykan udzielił uzasadnionej teologicznie odmowy wzajemnego zapraszania katolików i protestantów do wspólnoty eucharystycznej. Różnice w rozumieniu Eucharystii i urzędu kościelnego są „jeszcze tak istotne”, że w chwili obecnej interkomunia między katolikami i ewangelikami jest wykluczona.

Nie ma też podstaw do „indywidualnej decyzji sumienia”, głosi cytowany przez agencję KNA list Kongregacji Nauki Wiary adresowany do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich, bp. Georga Bätzinga. Do listu załączone jest wyjaśnienie teologiczne, krytycznie analizujące poszczególne punkty dokumentu Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów katolickich i ewangelickich (ÖAK).

W ten sposób Kongregacja Nauki Wiary wyraziła swoje zastrzeżenia wobec wspólnego dokumentu ÖAK dotyczącego interkomunii katolików i ewangelików. Ogłoszony we wrześniu 2019 roku tekst „Wspólnie przy stole Pańskim”, którego sygnatariuszem był m.in. bp. Bätzing, miał przyczynić się do przełamania wieloletniej „blokady”. Niedawno bp Bätzing zapowiedział, że ten model zostanie zastosowany na Ekumenicznym Zjeździe Kościołów w przyszłym roku we Frankfurcie.

List z datą 18 września podpisali kard. Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz jej sekretarz abp Giacomo Morandi. Ich zdaniem niemiecki dokument „w sposób niedostateczny wyjaśnia” kwestie „katolickiego pojęcia Kościoła, Eucharystii i urzędu”. W obecnym stanie rzeczy otwarcie na wspólnotę eucharystyczną z Kościołem ewangelickim w Niemczech stworzyłoby „nieuchronnie nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym” poza granicami Niemiec.

Konkretnie Watykan uważa, że niedoceniana jest „relacja między Eucharystią a Kościołem”. Nie zostały też wystarczająco docenione „zasadnicze i niezbędne twierdzenia teologiczne” Soboru Watykańskiego II (1962-1965) oraz wspólna tradycja z prawosławiem. W tekście nie znalazło wyrazu rozumienie Eucharystii i posługi, które nie raz było wyrażane na międzynarodowych forach dialogu katolicko-luterańskiego.

Kongregacja wskazała, że również Konferencja Episkopatu Niemiec sama widzi „konieczność dalszego teologicznego pogłębienia niektórych zasadniczych tematów, takich jak kwestia rzeczywistej obecności Jezusa i pojęcie ofiary Eucharystii”. Wiąże się z tym także kwestia święceń kapłańskich oraz związek pomiędzy chrztem, Eucharystią i wspólnotą Kościoła.

Kongregacja Nauki Wiary wyjaśniła, że zajęła się sprawą po tym, jak 20 maja otrzymała z Kongregacji ds. Biskupów prośbę o ocenę tekstu „Wspólnie przy stole Pańskim”. Wcześniej Stanowisko Ekumenicznej Grupy Roboczej omówili niemieccy biskupi katoliccy na wiosennym zebraniu plenarnym oraz komisja ekumeniczna konferencji episkopatu.

Rzecznik Konferencji Biskupów Niemieckich Matthias Kopp potwierdził, że list z Watykanu wpłynął i będzie przedmiotem dyskusji na jesiennym zebraniu plenarnym episkopatu w przyszłym tygodniu w Fuldzie.

CZYTAJ DALEJ

Ten katechizuje, kto doświadczył dobroci Jezusa

2020-09-21 21:59

Marzena Cyfert

Eucharystii z okazji 30-lecia katechezy w szkole przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski

Eucharystii z okazji 30-lecia katechezy w szkole przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski

Codzienne doświadczenie Kościoła nauczającego to właśnie katecheza. Wiemy, jaki to trud, ile poświęcenia, ile nerwów, ale ile też rozlewa się błogosławionego doświadczenia Bożej łaski, że udało się przekazać coś z wiary młodemu pokoleniu – mówił bp Andrzej Siemieniewski.


Hierarcha przewodniczył Eucharystii z okazji 30-lecia obecności katechezy w szkole, która miąła miejsce 21 września w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W homilii podzielił się własnym doświadczeniem katechezy, na które patrzy z trzech perspektyw. Pierwsza to uczniowska, z którą zetknął się 50 lat temu jako uczeń. Uczęszczał na katechezę przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy Moście Grunwaldzkim.

Zobacz zdjęcia: 30 lat katechezy w szkole - spotkanie we Wrocławiu

– Do Pierwszej Komunii Świętej uczyły nas siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pamiętam tę atmosferę modlitwy i tajemniczości wiary chrześcijańskiej, a także obrazki, które trzeba było wypełnić kolorami. Potem przyszli księża salezjanie, którzy też uczyli mnie katechezy w szkole podstawowej, a potem średniej. Potrafię wymienić ich imiona i nazwiska. Wspominam ten czas z wdzięcznością – mówił.

Kolejna perspektywa to katechizowanie w parafii świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. To wspomnienie dzielenia się z uczniami Ewangelią, ale także wspomnienie ich młodzieńczych wybryków.

– Wielu mówi, że gdyby religia była przy parafii, to nie pojawiałyby się problemy z zachowaniem i z dyscypliną. Uczyłem właśnie przy parafii i tam też bywały te problemy – mówił hierarcha.

Trzecie spojrzenie to perspektywa biskupa. – Składam podziękowanie w imieniu Kościoła wszystkim katechetom. I tym, którzy pamiętają jak to 30 lat temu zaczynało się w szkole i tym, którzy w kolejnych latach wstępowali w szeregi katechetyczne. Trudno nie zauważyć, że bardzo istotna część nauczania wiary dokonuje się właśnie przez katechetów i katechetki – mówił.

Nawiązując do Ewangelii odczytywanej tego dnia przypomniał, że Pan Jezus obdarza swoimi darami przez ludzi, którzy posługują w Kościele. Dlatego ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami.

– Uczeń szkoły podstawowej może nie znać słowa „encyklika”, ale zna swoją katechetkę, bo nauczanie Kościoła w taki sposób do niego dociera. Im kto dłużej uczył katechezy, tym większą może mieć satysfakcję, że przyczynia się do budowania Ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, budowli złożonej z ludzkich serc – mówił bp Siemieniewski i złożył podziękowanie katechetom za ich służbę.

– Przez św. Mateusza otrzymaliśmy wzór tego, czym jest katecheza. Przykład Mateusza sprawił, że za Panem Jezusem poszło wielu celników i grzeszników. Ten katechizuje, kto najpierw doświadczył dobroci Jezusa, potęgi Jego łaski. To w dużej mierze dzięki wam Kościół się buduje – zakończył bp Siemieniewski.

Po Eucharystii zebrani wysłuchali wykładu ks. dr Macieja Małygi pt. „Duchowość katechety”.

Prelegent podkreślił, że jest coś, co wyróżnia katechetę spośród chrześcijan. Jest to spojrzenie Jezusa podobne do Jego spojrzenia na Mateusza. – W oczach innych Mateusz był nikim. A w spojrzeniu Jezusa był pierwszy. To spojrzenie, które „nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomieniu”. Nawet gdy ktoś odchodzi, jak to zrobił bogaty młodzieniec – mówił ks. Małyga.

Kolejnym elementem duchowości katechety jest czoło z diamentu. Jak mówi prorok Ezechiel: „Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, czy też zaprzestaną”. – Jest to wspólne dla wszystkich próbujących żyć wiarą: księży, katechetów. Bycie prorokiem to wołanie na puszczy, owoce, których nie widać.

I trzeci a właściwie pierwszy i najważniejszy element to modlitwa – modlitwa duszy wzniesionej do Boga.

Podczas spotkania dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Mariusz Szypa wręczył specjalne wyróżnienia, pamiątki i podziękowania dla nestorów pracy katechetycznej obchodzących jubileusz 30-lecia. Odczytał również przygotowany z tej okazji list abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję