Reklama

Niedziela Małopolska

DIECEZJA TARNOWSKA

EwangeliBus

Wędrówka, domówka, namiot spotkania i przybytek Pański to cztery filary naszej ewangelizacji – wyjaśnia ks. Łukasz Plata.

Niedziela małopolska 28/2022, str. IV

[ TEMATY ]

ewangelizacja

diecezja tarnowska

EwangeliBus

Archiwum EwangeliBusa

EwangeliBus jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnego człowieka

EwangeliBus jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnego człowieka

W czerwcu br. wyruszył w drogę EwangeliBus. Kieruje nim ks. Łukasz Plata – w ostatnich latach katecheta i duszpasterz akademicki przy parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Kapłan jest przekonany, że to inicjatywa zrodzona pod natchnieniem Duch Świętego.

Pomysł

– Rok temu pojawiło się pragnienie w sercu, aby nabyć busa – wspomina duszpasterz. I dodaje: – Kiedy już ten samochód kupiłem, to na modlitwie zadałem pytanie; jak ma się nazywać? Przyszła myśl, że to ma być EwangeliBus, czyli mobilna rozmównica, słuchalnica i ambona. Otworzyłem telefon i zapisałem wyjaśnienie, przekonany, że to jest pomysł od Pana Boga.

Ksiądz znalazł ludzi, aby pomogli zrealizować plan. To byli najpierw graficy, którzy zaplanowali zmiany wizerunkowe samochodu, a następnie osoby wprowadzające w życie ich niestandardowy pomysł. – Szukałem wykonawców i modliłem się, żeby mi Pan Bóg pokazał, kto ma to zrobić – wspomina ks. Łukasz i zaznacza: – Bardzo mi zależało, żeby to nie była katolipa, co dzisiaj wiele osób zniechęca do Kościoła. Toteż pokazywałem projekt tego busa młodym ludziom, studentom. Pytałem, co o nim sądzą. I cieszyły mnie ich odpowiedzi, że wsiedliby do niego, bo nie jest kiczowaty. Zaznacza, że sam samochód, na którym zostały umieszczone grafiki, a ponadto cytaty z Ewangelii, przemawia do otoczenia i zapowiada, co się będzie działo wewnątrz.

Jednym z członków załogi jest Karolina Średnicka ze wspólnoty charyzmatycznej w Nowym Sączu. – Duch Święty jest mistrzem łączenia ludzi, więc sprawił, że poznałam ks. Łukasza – stwierdza pani Karolina. Zaznacza, że pomysł EwangeliBusa od początku ją zainteresował i wyznaje: – Całym sercem jestem za ewangelizacją. Pan Bóg też położył mi na sercu osoby, które potrzebują nawrócenia, przemiany życia. Uznałam, że dołączenie do zespołu to okazja do rozwoju, do ewangelizowania.

Filary ewangelizacji

Przedstawicielka załogi zwraca też uwagę na patronów projektu: św. Jana Pawła II oraz bł. Karolinę Kózkównę. Wspomina: – Gdy kilka lat temu pojawiłam się w Zabawie, to poczułam się tam jak w domu, jakby bł. Karolina była dla mnie bratnią duszą, siostrą. Wpisanie błogosławionej w projekt było dla mnie potwierdzeniem, że to też moje miejsce. W którymś momencie stwierdziłam, że chcę być w tym dziele, na co ks. Łukasz powiedział; „No to niech się stanie!”.

Reklama

Ponadto do załogi należą: Jakub, s. Adriana, Agnieszka, Łukasz, Konrad i Wiktor. Każde z nich ma swoje obowiązki, ale znajduje czas, aby spełnić zadania, których się podjęło w ramach ewangelizacyjnego projektu. Ksiądz Plata zaznacza: – To jest propozycja dla osób pragnących ewangelizować z serca. Cały ten projekt od początku do dzisiaj jest w ogromnej wolności. Ewangelizujemy tam, gdzie nas zaprowadzi Duch Święty. To On aranżuje przestrzeń do działania w wielkiej wolności. To jest biznes Pana Boga, to jest biznes Ducha Świętego. Charyzmaty są na służbie ewangelizacji. My powiedzieliśmy: „Tak Panie, chcemy ewangelizować, głosić Królestwo Boże!”. A Jezus obiecał, że wszystko inne będzie nam dodane i tego doświadczamy. Zwraca też uwagę na pytanie znajdujące się na ich stronie: „A może to ciebie szukamy?”. I zachęca do zatrzymania się przy nim...

– Wędrówka, domówka, namiot spotkania i przybytek Pański to cztery filary naszej ewangelizacji – wyjaśnia ks. Łukasz. Zaznacza, że jest to przejście od peryferii do Kościoła. Wędrówka, a więc czas, kiedy jadąc samochodem, będą spotykać różne osoby i z nimi rozmawiać o Bogu, dzielić się świadectwem. Domówka to zaproszenie do grona rodzinnego, a namiot spotkania to chwile spędzone ze wspólnotą, która się tworzy wokół jakiegoś dzieła, jakiejś inicjatywy. Natomiast przybytek Pański to dom Boży i jego Pan, Mistrz. – To spotkanie z Jezusem na Eucharystii, na adoracji czy w sakramentach świętych – wyjaśnia mój rozmówca i wyznaje: – Mnie się podoba to stwierdzenie, że nawrócenie to jest proces. Mamy w tym przybliżaniu się do Boga pomagać. Podkreśla, że załoga stara się dopasować różne narzędzia ewangelizacyjne i sposoby ewangelizacji do tych, którzy są najdalej od Kościoła, na jego peryferiach.

Reklama

Kolejna inicjatywa

W planach mają wyprawy do miejsc, gdzie pośle ich Duch Święty. Do Zabawy, na 18 czerwca zaprosił ich kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Szostak. Karolina Średnicka informuje: – Zatrzymaliśmy się pod gruszą, gdzie siadała Karolina, aby rozmawiać z ludźmi. Teraz to jest miejsce spotkania, ewangelizacji, budowania relacji. Uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej. W trakcie nabożeństwa przy II stacji, właśnie przy gruszy bł. Karoliny, ksiądz kustosz nas pobłogosławił. Uczestniczący w drodze krzyżowej modlili się za nas, w intencji naszego projektu. Potem ks. kustosz nas pobłogosławił, wręczył nam relikwie bł. Karoliny i ryngraf pamiątkowy. Tak naprawdę uzbroił nas w świadomość, że Karolina jest z nami, że Bóg nam błogosławi, że możemy jechać w świat.

– Zrozumiałem, że to jest kolejna przestrzeń, którą Pan Bóg aranżuje pod kierunkiem Ducha Świętego – przyznaje ks. Łukasz. Po otrzymaniu relikwii bł. Karoliny kapłan zadał sobie pytanie; czego Pan Bóg od niego chce. – Po kilku dniach pojąłem, że to będzie kolejna inicjatywa, czyli mobilne osiemnastki z bł. Karoliną – opowiada i wyjaśnia: – Jeżeli jakaś parafia, wspólnota w Polsce chciałaby przeżyć to, czego doświadczają pielgrzymi w sanktuarium bł. Karoliny, a nie mogą się wybrać do Zabawy, to my przyjedziemy do nich 18. dnia miesiąca – zapewnia. O szczegóły nowej inicjatywy można pytać przez stronę internetową EwangeliBusa (ewangelibus.pl).

Projekt wpisuje się w CHARIS (Strumień łaski to służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele katolickim. Służba, którą powołał papież Franciszek. Oficjalnie weszła w życie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r. – przyp.red.). – Chcemy ewangelizować w duchu odnowy charyzmatycznej, która ma przeniknąć wszystkie wspólnoty i rzeczywistości Kościoła – wyjaśnia ks. Łukasz i zapewnia, że jeśli działające przy parafiach grupy zostaną ożywione, wzmocnione łaską Ducha Świętego, jego charyzmatami, to będą się dokonywały cuda, a kościoły będą pękać w szwach. Równocześnie zaznacza: – Naszym celem nie jest robienie rewolucji. Chcemy, żeby zmiany dokonywały się w Kościele ewolucyjnie, by nastąpiło ożywianie tego, co w nim jest.

Więcej o projekcie, o realizowanych akcjach, o miejscach, do których się udaje załoga EwangeliBusa, a także sposobach wsparcia nowej inicjatywy i możliwościach kontaktu na wspomnianej stronie oraz na: www.facebook.com/EwangeliBus.

2022-07-05 12:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O 63 dniach walki – zaproszenie na koncert

Już w sobotę 26 marca o godz. 17 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbędzie się patriotyczny koncert „Świat płonął wojną – ONI miłością”.

Wydarzenie to hołd dla powstańców warszawskich i wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Polski. Program inspirowany jest m.in. wojennymi losami konkretnej rodziny i opowieściami powstańców.

CZYTAJ DALEJ

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde przestępstwo winno być ukarane

2022-12-02 09:31

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

pedofilia

Zdzisław Sowiński

„Zaniechanie wymiaru kary przez trybunał kościelny ani nie przekreśla przestępstwa, ani nie zmazuje winy” - pisał we wrześniu 1971 r. ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła do ks. Józefa Loranca skazanego za seksualne wykorzystanie kilku dziewczynek, który opuścił już mury więzienia. List dziennikarze „Rzeczpospolitej” - Tomasz Krzyżak i Piotr Litka – znaleźli w archiwach IPN. Wraz z innymi materiałami do jakich dotarli rzuca on – jak twierdzą w dzisiejszym wydaniu gazety - światło na sposób postępowania przyszłego papieża z przestępcami seksualnymi w czasie, gdy pracował w Krakowie. „W opinii specjalistów od kościelnego prawa karnego – czytamy - działanie to znacząco odbiegało od powszechnych wtedy praktyk pobłażliwości dla sprawców”.

We wcześniejszym tekście - „Kościelne peregrynacje seksualnego drapieżcy” [„Plus Minus” z 26-27 listopada], dziennikarze opisali historię ks. Eugeniusza Surgenta oraz decyzje kilku biskupów, którzy „wiedzieli lub mogli wiedzieć o jego przestępczych działaniach”. „I choć jakieś ograniczenia na niego nakładano, to jednak duchowny wędrował między diecezjami i wciąż krzywdził dzieci […]. Decyzje w sprawie ks. Surgenta podejmował też kard. Karol Wojtyła. Można się zastanawiać, czy były one wystarczające, ale wydaje się, że dość przekonująco udowodniliśmy, że działał w zakresie swoich kompetencji i ostateczne słowo w sprawie ewentualnej kary dla duchownego pozostawił jego ordynariuszowi, którym był biskup lubaczowski. Na to, że Surgent po wyjściu z więzienia pracował jeszcze w dwóch innych diecezjach, ówczesny metropolita krakowski nie miał żadnego wpływu" - przypominali Krzyżak z Litką.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Andrzej Duda z nagrodą od Rycerzy Kolumba

2022-12-03 08:36

[ TEMATY ]

prezydent

Rycerze Kolumba

Andrzej Duda

Rycerze Kolumba

Pan Prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim Patricka Kelly’ego, Najwyższego Rycerza, przywódcę międzynarodowej wspólnoty Rycerzy Kolumba. W trakcie spotkania odebrał z rąk Patricka Kelly’ego symboliczne wyróżnienie – Nagrodę Caritas, przyznaną jako wyraz uznania dla całego społeczeństwa polskiego za bezinteresowną postawę wobec potrzebujących i poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie.

Nagroda Caritas to odznaczenie, jakim Rycerze wyróżniają tych, którzy w sposób szczególny realizują najważniejszą Zasadę Zakonu – Miłosierdzie – w służbie i poświęceniu dla innych. Po raz pierwszy w historii Nagroda została wręczona jako uhonorowanie dla Głowy Państwa i zarazem całego narodu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję