Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu

– W ewangelicznej perspektywie życia Maryi i Józefa widzimy, że wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu – radosnemu lub smutnemu – powiedział abp Wacław Depo w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie podczas uroczystości patronalnej ku czci św. Józefa.

W wigilię uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP metropolita częstochowski przewodniczył w kaplicy seminaryjnej Eucharystii, którą koncelebrowali: ks. dr Jerzy Bielecki – rektor NSD, ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz abp. Depo oraz prefekci seminarium – ks. Szymon Stępniak i ks. Michał Cichoń.

Witając metropolitę częstochowskiego, rektor NSD życzył mu, „aby Rok św. Józefa obfitował w łaski potrzebne do pasterzowania w naszej archidiecezji”. Jednocześnie prosił, aby arcybiskup „powierzył ojcowskiej trosce św. Józefa wspólnotę NSD”. – Niech św. Józef będzie nadal gwarancją bezpieczeństwa i właściwego rozwoju młodego człowieka w naszej szkole. Wraz z Księdzem Arcybiskupem prosimy: Józefie, święty Patronie, racz stróżem być młodzieńczych lat – powiedział ks. Bielecki.

Reklama

Kapłan zwrócił również uwagę, że „Rok św. Józefa wpisuje się w jubileusz 70-lecia NSD”. – Dzisiejszą Mszą św. ku czci św. Józefa rozpoczynamy 3-miesięczny, jakże ważny okres w życiu naszej szkoły – wskazał rektor NSD.

Zapowiedział, że 1 maja, we wspomnienie św. Józefa Robotnika, w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna. – Dziękując za 70 lat istnienia naszej szkoły, będziemy prosić Pana żniwa o nowe powołania do NSD. Niech wielu w ten dzień usłyszy słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Ufam, że Rok św. Józefa sprawi, że młodzie ludzie, noszący zalążki powołania, znajdą swoje miejsce w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie – przyznał ks. Bielecki.

Jak podkreślił, „osobą, która zaraz po Bogu najbardziej umiłowała św. Józefa, jest Maryja”. – Dlatego 25 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterza będziemy prosić w czasie Apelu Jasnogórskiego, aby nasza szkoła również w przyszłości była uprzywilejowanym miejscem budzenia licznych i świętych powołań do kapłaństwa oraz formacji młodzieży ożywionej duchem ewangelicznym i zdolnej do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie.

Reklama

Rektor NSD wyraził również radość z faktu, że abp Depo wyznaczył seminaryjną kaplicę jako jedno z miejsc modlitwy stacyjnej w archidiecezji częstochowskiej w Roku św. Józefa. – Msza św. 19 czerwca w naszej kaplicy będzie dopełnieniem obchodów 70-lecia naszej szkoły – powiedział ks. Bielecki.

– Wszystkie nasze plany i intencje składamy dzisiaj na ołtarzu podczas Eucharystii, prosząc o wstawiennictwo św. Józefa, naszego patrona – podsumował.

– Fragmenty zaczerpnięte z ksiąg Pisma Świętego, gdyby uwzględnić ich aspekt historyczny i profetyczny, przynoszą obraz opowiadający prawdziwą historię, w którą wpisało się działanie Boga – powiedział w homilii abp Depo. Przypomniał, że w drugim czytaniu z Listu św. Pawła do Rzymian Apostoł podkreśla, że „obietnica Boża dana Abrahamowi nie zależy od przestrzegania prawa, ale jest uprzedzająca i absolutna”. – Jest drogą prowadzącą do sprawiedliwości tzn. do przyjęcia daru zbawienia podarowanego przez Boga – zauważył metropolita częstochowski.

Zwrócił uwagę, że tekst czytania „odnosi się do św. Józefa, którego Ewangelia według św. Mateusza nazwie człowiekiem sprawiedliwym”. – Stał się on nie tylko obserwatorem nadzwyczajnych wydarzeń, takich jak Wcielenie Syna Bożego pod sercem Maryi, lecz ich współuczestnikiem, biorąc Maryję do siebie, uznając Ją jako małżonkę, a Dziecko poczęte pod Sercem Maryi uznając za swoje – podkreślił celebrans.

Nawiązując do Ewangelii według św. Mateusza, abp Depo wskazał, że anioł zapowiada misję św. Józefa „jako ojca Dawidowego względem Syna, który poczęty pod Sercem Maryi za sprawą Ducha Świętego będzie Mesjaszem i Zbawicielem”. – To wcale niełatwa misja i zadanie do uwierzenia – zaznaczył. Jak dodał, ten tytuł pojawia się również w encyklice św. Jana Pawła II „Redemptoris custos”, „gdzie Józef, na wzór Maryi, stanie się powiernikiem wielkich tajemnic Bożych i człowiekiem zawierzenia Bogu we wszystkim, zawierzenia nadziei wbrew nadziei”.

– W tej ewangelicznej perspektywie życia Maryi i Józefa widzimy, że wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu – radosnemu lub smutnemu – przyznał abp Depo. W kontekście dziękczynienia Bogu za dar Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i modlitwy za tę instytucję i tworzące ją osoby, przytoczył słowa papieża Franciszka z listu apostolskiego „Patris corde”: „Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, której uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoła «z otwartymi oczyma» temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność”.

– Przyjmując prawdę Bożą odnoszącą się do nas na przykładzie Maryi i Józefa i ich zawierzenia Bogu we wszystkim, zajrzyjmy do naszej aktualnej rzeczywistości w Polsce – zachęcił abp Depo.

Przytoczył tu fragment książki „Czuły narrator”, w którym noblistka Olga Tokarczuk przewiduje, że wkrótce „przepadną proste podziały kobieta – mężczyzna” oraz stwierdza, że „w tym systemie zadaniami człowieka są bunt i niezgoda na świat dany. Zupełnie odwrotnie, niż dzieje się to na przykład w katolicyzmie i prawosławiu”.

Konstatując, przywołał słowa kard. Ratzingera: „Dzisiaj odradzanie się gnozy to najgroźniejsze wyzwanie dla duszpasterskich poczynań Kościoła. (...) gnoza pozwala zachować terminologię, gesty i aromat religii. I na tym właśnie polega groźna pokusa gnozy: jest w niej nostalgia za pięknem religii, ale równocześnie także zmęczenie serca, które pozbawiono mocy płynącej z wiary. Gnoza prezentuje siebie jako miejsce schronienia, w którym po utracie wiary można zachować religię” i – jak dodał metropolita częstochowski za ks. prof. Jerzym Szymikiem – pozostaje od czasów nowotestamentalnych śmiertelnym wrogiem chrześcijaństwa.

Jako przykład abp Depo ponownie odwołał się do słów ks. prof. Szymika, który za wyraz współczesnej odpowiedzi na chrześcijańską wiarę, czyli pseudoreligię, uznał transparenty na manifestacji kobiet z napisami: „Jezu, ufam sobie” i „Nieposłuszne nikomu”.

Hierarcha zakończył rozważanie modlitwą do św. Józefa. – Święty Józefie, tobie zawierzamy nasze wspólnoty i trudne sprawy. Uchroń nas od wszelkich niebezpieczeństw i módl się za nami. Jezu, ufamy Tobie!

W imieniu wszystkich uczestników liturgii na zakończenie głos zabrał dziekan alumnów Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Artur Łatka. – Każdy z nas pochodzi z różnych części naszej wspaniałej ojczyzny, ale w Częstochowie przy ul. Piotrkowskiej 17, pod opieką św. Józefa, czujemy się jak u siebie w domu – powiedział. Dziękował abp. Depo „za twórczą odwagę w podejmowanych decyzjach o losach tej wspaniałej szkoły, bo gdyby nie to, wielu z nas i wielu jej absolwentów nie poznałoby tak dobrze postaci cichego orędownika, jakim jest bez wątpienia św. Józef”. Życzył również metropolicie częstochowskiemu „zdrowia, niezachwianej wiary i przede wszystkim zawierzenia się całkowicie św. Józefowi”. – Niech jego ojcowskie serce wspomaga Ekscelencję każdego dnia – zakończył Artur Łatka.

W rozmowie z „Niedzielą” dziekan alumnów NSD podkreślił, że św. Józef to centralna postać w ich formacji. – Tak jak pokazuje to tryptyk w centralnym punkcie kaplicy, on dba o nasz rozwój duchowy, intelektualny i pracę osobistą. Jak dodał, w każdą środę alumni śpiewają Godzinki do św. Józefa i odmawiają modlitwy przez jego wstawiennictwo. Artur Łatka powiedział, że wybór NSD to najlepszy wybór w jego życiu.

Jego słowa potwierdził Konrad Drozdowski. – Dzięki nauce w NSD ubogaciłem sfery rozwoju duchowego i naukowego – przyznał. Jak wyjaśnił, dzień zaczyna się od Mszy św. Jest także czas na naukę i rekreację. Dodał, że św. Józef jest dla niego wzorem ojcostwa. – On prowadził Jezusa przez życie. Chcę go naśladować – podsumował Konrad.

2021-03-18 22:13

Ocena: +3 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święty Józef – wzór do naśladowania

Niedziela Ogólnopolska 12/2017, str. 17

[ TEMATY ]

św. Józef

Ks. Waldemar Wesołowski

Popularna pieśń ku czci św. Józefa rozpoczyna się od słów: „Szczęśliwy, kto sobie patrona – Józefa ma za opiekuna”. To nie tylko Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, ale również patron Kościoła powszechnego, a więc w praktyce każdego z wierzących

O przybranym ojcu Jezusa z Nazaretu i mężu Jego Matki Maryi, czyli o św. Józefie, mamy bardzo niewiele wiarygodnych informacji. Zasadniczo sprowadzają się one do danych zapisanych w Ewangeliach, które poświęcają mu 26 wierszy. Jego zaś imię (z języka hebrajskiego oznacza po prostu „Pan przydał, obdarzył”) pojawia się tylko 14 razy. Istnieje co prawda bardzo wiele tzw. pism apokryficznych, jak np. „Historia Józefa Cieśli” z IV wieku, których autorzy żywo interesowali się życiem św. Józefa, ale nie można na nich polegać – to zazwyczaj wytwory wyobraźni ich twórców.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II

2021-09-21 14:09

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Msza trydencka

ks. Mirosław Benedyk

Msza św. trydencka

Msza św. trydencka

Mam nadzieję, że dzięki decyzji o wstrzymaniu automatyzmu [wydawania pozwoleń na odprawianie Mszy według] starego rytu możemy wrócić do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Ojciec Święty przypomniał, że jego decyzja „była owocem konsultacji ze wszystkimi biskupami świata”, jaka odbyła się w zeszłym roku. – Od tej pory ten, kto chce odprawiać według vetus ordo powinien poprosić Rzym o zgodę, tak jak się to dzieje w przypadku birytualizmu. Ale są młodzi [księża], którzy miesiąc po święceniach idą do biskupa, by o to prosić – podkreślił papież.

CZYTAJ DALEJ

Rzym: biskupi zawierzyli przyszłość Europy wstawiennictwu św. Jana Pawła II

2021-09-23 19:43

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Watykan

Europa

biskupi

Monika Książek

Biskupi biorący udział w jubileuszowym Zebraniu Plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy, zawierzyli przyszłość Starego Kontynentu wstawiennictwu św. Jana Pawła II, modląc się przy jego grobie.

Uczestnicy Zebrania Plenarnego CCEE, rozpoczynającego się w Rzymie z okazji 50. rocznicy powstania Rady Konferencji Biskupich Europy, udali się do grobu św.Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej po zakończeniu Mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka, którą otworzyli czterodniowe obrady. Po odnowieniu wyznania wiary przy grobie św. Piotra, zebrali się w Kaplicy św. Sebastiana, gdzie odmówili modlitwę zawierzenia Europy, ułożoną przez św. Jana Pawła II i zawartą w jego adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa". Modlitwę tę, w której Jan Paweł II zawierzał Europę opiece Maryi, odmówili przy grobie św. Jana Pawła II, gdzie umieszczono ikonę Maryi Matki Europy, przygotowaną przez siostry zakonne z Nazaretu z okazji sesji plenarnej CCEE, która odbyła się w 2015 r. w Ziemi Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję