Reklama

Niedziela Lubelska

Jawidz - Rokitno. Wizytacja kanoniczna

Grzegorz Jacek Pelica

Parafianie witali abp. Stanisława Budzika śpiewem, chlebem i kwiatami, a w Rokitnie Gabriela Smyk uczyniła to autorskim wierszem.

Poranek 7 sierpnia w kościele Maryi Matki Bożej w Jawidzu rozbrzmiewał śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, które jak co tydzień prowadzi wieloletni organista Adam Podlodowski. Wśród śpiewających nikt nie zerka do tekstów, ale większość modlących się to osoby starsze. Również poranne nabożeństwo różańcowe w Rokitnie odprawiają wierni świeccy.

W niedzielę parafia w Jawidzu i Rokitnie przeżywała wizytację kanoniczną, którą przeprowadził abp Stanisław Budzik. Metropolita wysłuchał sprawozdania proboszcza ks. Stanisława Kryszczuka, spotkał się z Radą Parafialną i przedstawicielami grup modlitewnych i formacyjno-duszpasterskich oraz udzielił sakramentu bierzmowania kilkudziesięcioosobowej grupie młodzieży. Ksiądz arcybiskup wygłosił homilie i komentarze liturgiczno-duszpasterskie podczas trzech Mszy św., zapoznając się także w bezpośrednich rozmowach z troskami i radościami wiernych. Posługiwał w konfesjonale i odwiedził cmentarz parafialny. Wizytacja odbyła się w dzień po uroczystości Przemienienia Pańskiego, która wraz z obchodem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i NMP Królowej Polski, jest przeżywana przez wiernych jako odpust parafialny.

Od blisko 34 lat istnieje parafia w Jawidzu (erygowana 30 grudnia 1988 r.). Podczas pierwszej wizytacji kanonicznej bp. Piotra Hemperka 18 listopada 1990 r. zostały pobłogosławione kościoły w Rokitnie i Jawidzu. Poprzednią wizytację przeprowadził 5 lat temu bp Józef Wróbel. Od ostatniej wizytacji było 108 chrztów, 41 ślubów, 121 pogrzebów, a 57 osób przyjęło bierzmowanie. Parafia liczy obecnie 2085 mieszkańców. Od 2010 r. rezyduje ks. Wiesław Janik, katechista wędrowny i duszpasterz drogi neokatechumenalnej. Proboszcz przedstawił raport z wykonanych prac i plany w wymiarze materialnym i duszpasterskim (np. modlitewne grupy sąsiedzkie i kręg Domowego Kościoła, KSM i oaza dla młodych).

Reklama

Jak podkreślali wierni w rozmowie z metropolitą, właśnie tutaj jako trzeciej w diecezji po parafii archikatedralnej i św. Barbary w Łęcznej realizowany jest program Nowy Obraz Parafii (26 osób w Rokitnie) w ramach Ruchu dla Lepszego Świata. Na spotkaniu z arcybiskupem byli obecni: przedstawiciele kółek różańcowych (11 po 20 osób), Bractwa Trójcy Przenajświętszej (14 osób), Legionu Maryi (8 osób czynnych, 12 wspierających); funkcjonująca od 10 lat Grupa Biblijna oraz ministranci i lektorzy. Anna Piekarczyk pełni funkcje kościelnej w Jawidzu i Zenon Kowalak w Rokitnie, a organistą jest A. Podlodowski.

W oczekiwaniu

Pierwszą homilię abp Stanisław Budzik poświęcił perspektywie powtórnego przyjścia Chrystusa. Ta nadzieja wpływa na nasze postępowanie. - Przemija bowiem postać tego świata (...). Doświadczamy tego w naszym kruchym i zagrożonym życiu; jesteśmy poruszeni ostatnim wypadkiem polskich pielgrzymów w Chorwacji... Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, abyśmy podobni do ludzi oczekujących na swego Pana, który z uczty weselnej powróci, byli gotowi na Jego przyjście. Ludzie, którzy na nic nie czekają, tracą sens swojego życia, motyw swojego działania. Także człowiek wierzący czeka na lepsze czasy, na poprawę swojej doli; tęskni za pokojem, szczęściem, spełnieniem życiowych planów, zamierzeń i marzeń, ale zdaje sobie sprawę, że ziemia nie spełni tego wszystkiego. Nie podając daty oczekiwanego przyjścia w chwale, Chrystus chce, aby wszystkie pokolenia trwały w gotowości na spotkanie z Nim. Na co oczekujesz? Jaki jest więc najgłębszy fundament twojej nadziei? Czy nie dajesz się uśpić przez natrętną reklamę tego świata, który łudzi nas tym, co nietrwałe i przemijające? - pytał arcybiskup. Przypominał, że nasze życie jest powołaniem, posłannictwem i służbą o określonych zadaniach i obowiązkach. - Odpowiedzialność rośnie w miarę tego, im więcej człowiek otrzymał. A każdy z nas otrzymał różne dary, uzdolnienia, talenty i został postawiony w konkretnym miejscu na tej ziemi - podkreślił pasterz.

Reklama

Niewyobrażalność nagrody dla czuwających i zaangażowanych wyrażają słowa, że Pan Bóg każe zasiąść, przepasze się i będzie usługiwał. Pan Bóg na usługach stworzenia. Wielka i zaskakująca obietnica! To niesłychane >postawienie na głowieAni oko nie widziało, ani ucho nie słyszało...< co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują w człowieku. Czuwajmy i niech nasze czuwanie będzie twórcze! Nie możemy pozostawić naszej ziemi mocom ciemności i zła; odgrodzić się murem. Musimy ją przemieniać i kształtować! I przygotować na ten dzień, w którym Chrystus przyjdzie powtórnie” – powiedział pasterz.

Adorując patronalny obraz w Rokitnie mówił: „Wpatrując się w obraz Matki Bożej Częstochowskiej, patronki naszej Ojczyzny, prosimy Ją aby wstawiała się za nami i mówiła, jak w Kanie Galilejskiej: Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn...” Komentując czytanie z Listu do Hebrajczyków i nawiązując do nieprzemijających wzorców wiary Abrahama i Maryi, arcybiskup powiedział: „Dzieje zbawienia człowieka to jedna wielka przygoda wiary, która jest odpowiedzią na słowo Boże, skierowane do człowieka. Wiara to przede wszystkim postawa życiowa. Jest drogą człowieka ku Bogu. Dzięki wierze Maryi otwierają się nowe możliwości, pozostające poza zasięgiem ludzkiej mocy, bo są one w ręku Boga. Wiara na wzór Matki Najświętszej jest źródłem wewnętrznego pokoju; w każdej sytuacji. Pozwala nam mówić o życiu nawet w obliczu śmierci; w obliczu cierpienia pozwala głosić radość odkupienia, a wobec niewoli mówić o wyzwoleniu. W świecie nienawiści przemocy - głosić przebaczenie i miłość. Tak przeżywana wiara jest głośnym protestem przeciw brutalności świata, w którym żyjemy. Wyzwala w nas moc, aby ten świat zmienić. Wierzyć wzorem Maryi, to znaczy przekraczać granice własnej niemocy. Codziennie na słowo Jezusa zarzucać sieć na głębię, mimo że dotąd trudziliśmy się nadaremnie. Przemieniać wodę naszej codzienności i szarzyzny w wino radości i święta. To trwać przy Bogu w godzinie krzyżowej próby cierpienia - zachęcał abp Stanisław Budzik, modląc się o wiarę słowami papieża Pawła VI.

Reklama

Wieczernik bierzmowania

Hymnem do Ducha Świętego rozpoczęła się Msza św. o godz. 11.30. O swojej trosce o religijne wychowanie dzieci zapewniali rodzice kandydatów do bierzmowania, prosząc o ten sakrament dla ok. 40-osobowej grupy z 4 roczników. Zwracając się do młodzieży, ksiądz arcybiskup przypomniał działanie Ducha Świętego, który zstąpił na Apostołów: „Duch Święty wtargnął jak wicher do Wieczernika, otworzył na oścież drzwi i wyprowadził Apostołów na zewnątrz. Tak umocnieni, poszli na cały świat. Duch Święty jak błyskawica ogarnia całą ziemię, aby ją zapalić Bożym ogniem. Zapalić serca, oświecić rozum, wskazywać drogę w ciemności i niepewności. Ogień Ducha spoczywa na każdym, bo każdy człowiek u Boga liczy się tak samo. To Duch Święty jest sprawcą jedności w Kościele; burzy wszelkie mury, podziały, granice i płoty, jakie stawiamy między ludźmi. Kiedy ogień Ducha płonie w człowieku, zaczyna topnieć to, co skamieniałe; co ciemne, zaczyna świecić, zimne zaczyna grzać i promieniować... Przezwycięża różnice pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Poprzez dar języków ludzie zaczynają się rozumieć” - mówił abp S. Budzik, wyjaśniając także działanie Ducha Świętego w sakramentach Kościoła. Dzięki temu sakramenty stanowią impuls do dawania świadectwa i służeniu wspólnocie poprzez dane i zadane charyzmaty; jak dar modlitwy i ofiary, poświęcenia się drugich, bezinteresownej służby ludziom w potrzebie; charyzmat umiłowania młodzieży i umiejętność wychowania. Arcybiskup zachęcał do dostrzegania „w rodzinach i otoczeniu ludzi pełnych Ducha, wsłuchanych w Jego natchnienia. Ich słowa i czyny są budowaniem Kościoła, który jest dziełem Bożego Ducha. Pamiętajcie, drodzy kandydaci do bierzmowania, że bez waszej współpracy dary Ducha Świętego się nie rozwiną. Nie rozwinie się w was kwiat życia Bożego. Tym bardziej nie wyda owoców. Podejmijcie więc wielkie zadanie współpracy z łaską Ducha Świętego!” – zaapelował pasterz.

Reklama

Młodzież pod kierunkiem księdza proboszcza i katechetki Renaty Gozdołek przygotowała bogatą oprawę swojej uroczystości. Począwszy od czytań liturgicznych, dary ołtarza i asystę, poprzez śpiew i akompaniament instrumentalny scholi, po postawę pełną powagi, zaangażowania i wyciszenia. Ksiądz arcybiskup poświęcił pamiątkowe krzyżyki i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172


2022-08-10 20:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Polski rzymianin

Niedziela Ogólnopolska 5/2020, str. 46-47

[ TEMATY ]

rozmowa

Prof. Jerzy Miziołek

Stanisław August Morawski

Stanisław August Morawski

W Rzymie zmarł nestor włoskiej Polonii Stanisław August Morawski. Jednym z jego polskich przyjaciół był prof. Jerzy Miziołek, który wspomina swojego przyjaciela w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem.

Włodzimierz Rędzioch: Odejście Stanisława A. Morawskiego napełnia jego przyjaciół głębokim smutkiem i zobowiązuje do chwili wspomnień. Znałeś go przez wiele lat. W jakich okolicznościach się poznaliście?

CZYTAJ DALEJ

Premier: od 1 stycznia cena energii elektrycznej w Polsce będzie zamrożona

2022-09-24 21:21

[ TEMATY ]

gospodarka

premier

PAP/Wojtek Jargiło

Od 1 stycznia cena energii elektrycznej w Polsce będzie zamrożona. Nie będzie podwyżek do zużycia w wysokości 2000 kilowatogodzin rocznie – a więc dla ogromnej większości polskich rodzin, zwłaszcza na prowincji - oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu we wpisie na Facebooku zapewnił, że ceny energii zostaną zamrożone w przyszłym roku "wbrew planom spółek energetycznych". "Nie będzie podwyżek do zużycia w wysokości 2000 kilowatogodzin rocznie – a więc dla ogromnej większości polskich rodzin, zwłaszcza na prowincji. W obliczu światowego kryzysu energetycznego wdrożyliśmy kolejną Tarczę Solidarnościową. To konkretne rozwiązania i namacalna pomoc. Właśnie na niej opieramy naszą wiarygodność" - napisał premier.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Obłóczyny kleryków trzeciego roku WSD połączone z obrzędem admissio

2022-09-25 08:30

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

- Musimy bardzo uważać, niech każdy człowiek, którego otrzymujemy jest darem, bo jak tego nie ma to będziecie się chować za te swoje sutanny przed ludźmi, najpierw za sutanny będziecie się chować, a potem za wysokie płoty, a potem będzie napis – uwaga zły pies. – mówił do uczestników liturgii arcybiskup łódzki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję